(541) 386-4464
(541) 386-4464

Ozone (15)

Ozone - Uno V2 Kite Only

$420.00

Ozone - Reo V5 Kite Only

$1,320.00

Ozone - Alpha Kite Only

$965.00

Ozone - 55cm Contact Water V4 Kitebar w/25m Lines

$580.00

Ozone - 55cm Contact Water V4 Kitebar w/23m Lines

$565.00

Ozone - 50cm Contact Water V4 Kitebar w/23m Lines

$565.00

Ozone Code Kiteboard - Complete

$649.00

Ozone - Code Kiteboard - Complete

$649.00

Ozone - Flag Out Bungee Line for V4 Bar

$20.00

Ozone - Kite Leash V2 w/Quick Release - Long/Handle Pass

$60.00

Ozone - Kite Leash V2 w/Quick Release - Short

$40.00

Ozone - 45cm Contact Water V4 Kitebar w/23m Lines

$565.00

Ozone - Hyperlink V2 Foil Kite Only

$1,875.00

Ozone WASP Surf Wing

$799.00

Ozone - Enduro V2 Kite Only

$1,390.00
BACK TO TOP